.

Anamika Khanna | Kurta Set

Anamika Khanna | Kurta Set

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 85,000.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 95,000.00 regular price
Rs. 300,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 19,500.00 regular price
Rs. 48,500.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 17,500.00 regular price
Rs. 58,800.00


.

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 55,000.00

SOLD OUT
Manish Arora | Kurta and Dupatta

Manish Arora | Kurta and Dupatta

ON SALE Rs. 15,000.00 regular price
Rs. 45,000.00

Tarun Tahiliani | Dress

Tarun Tahiliani | Dress

ON SALE Rs. 24,500.00 regular price
Rs. 49,500.00

Anamika Khanna | Tunic

Anamika Khanna | Tunic

ON SALE Rs. 15,500.00 regular price
Rs. 60,000.00


.

payalkhandwala | Sari

payalkhandwala | Sari

ON SALE Rs. 14,000.00 regular price
Rs. 24,500.00

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

ON SALE Rs. 25,500.00 regular price
Rs. 85,000.00

Anamika Khanna | Concept Sari Set

Anamika Khanna | Concept Sari Set

ON SALE Rs. 31,500.00 regular price
Rs. 75,500.00

Sabyasachi | Sari Set

Sabyasachi | Sari Set

ON SALE Rs. 79,800.00 regular price
Rs. 200,000.00


ABU JANI SANDEEP KHOSLA

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

ON SALE Rs. 28,000.00 regular price
Rs. 95,000.00


alternate sizes

Ritu Kumar | Kurta Set

Ritu Kumar | Kurta Set

ON SALE Rs. 18,250.00 regular price
Rs. 39,500.00

Sabyasachi | Sari

Sabyasachi | Sari

ON SALE Rs. 32,000.00 regular price
Rs. 150,000.00

SOLD OUT
Anamika Khanna | Lehenga Set

Anamika Khanna | Lehenga Set

ON SALE Rs. 69,500.00 regular price
Rs. 155,000.00

SOLD OUT
Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 65,000.00 regular price
Rs. 120,000.00


AMIT AGGARWAL

Amit Aggarwal | Dress

Amit Aggarwal | Dress

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 38,000.00

SOLD OUT

ANAMIKA KHANNA

Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 19,800.00 regular price
Rs. 90,000.00

Anamika Khanna | Dress

Anamika Khanna | Dress

ON SALE Rs. 35,000.00 regular price
Rs. 150,000.00

Anamika Khanna | Kurta

Anamika Khanna | Kurta

ON SALE Rs. 18,500.00 regular price
Rs. 69,500.00


ANARKALIS

Sabyasachi | Anarkali Kurta and Dupatta

Sabyasachi | Anarkali Kurta and Dupatta

ON SALE Rs. 19,800.00 regular price
Rs. 58,000.00

SOLD OUT
Manish Malhotra | Anarkali Set

Manish Malhotra | Anarkali Set

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 110,000.00

SOLD OUT
Manish Arora | Anarkali Set

Manish Arora | Anarkali Set

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 25,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 21,500.00 regular price
Rs. 53,500.00

SOLD OUT

ANGARAKHAS

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 55,000.00

SOLD OUT
Varun Bahl | Angrakha Set

Varun Bahl | Angrakha Set

ON SALE Rs. 34,000.00 regular price
Rs. 85,000.00

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 19,800.00 regular price
Rs. 90,000.00


ANITA DONGRE

Anita Dongre | Dress

Anita Dongre | Dress

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 14,000.00

Anita Dongre | Lehenga Set

Anita Dongre | Lehenga Set

ON SALE Rs. 65,000.00 regular price
Rs. 133,000.00


BEST OF REWEAR UNDER ₹20,000

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 55,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Sari

Sabyasachi | Sari

ON SALE Rs. 12,500.00 regular price
Rs. 28,000.00

SOLD OUT
Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 19,800.00 regular price
Rs. 90,000.00

Anamika Khanna | Sari

Anamika Khanna | Sari

ON SALE Rs. 12,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

SOLD OUT

BEST OF SARIS

Anamika Khanna | Sari

Anamika Khanna | Sari

ON SALE Rs. 12,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Sari

Sabyasachi | Sari

ON SALE Rs. 12,500.00 regular price
Rs. 28,000.00

SOLD OUT
Ritu Kumar | Sari

Ritu Kumar | Sari

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

payalkhandwala | Sari

payalkhandwala | Sari

ON SALE Rs. 14,000.00 regular price
Rs. 24,500.00


BRIDESMAID'S EDIT

Tarun Tahiliani | Blouse and Dhoti Set

Tarun Tahiliani | Blouse and Dhoti Set

ON SALE Rs. 15,500.00 regular price
Rs. 41,000.00

SOLD OUT
Gaurav Gupta | Sari

Gaurav Gupta | Sari

ON SALE Rs. 22,500.00 regular price
Rs. 74,000.00

SOLD OUT
Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 19,500.00 regular price
Rs. 48,500.00

Sabyasachi | Lehenga- Sari

Sabyasachi | Lehenga- Sari

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 59,500.00

SOLD OUT

DRESSES

Ritu Kumar | Dress

Ritu Kumar | Dress

ON SALE Rs. 5,000.00 regular price
Rs. 9,000.00

SOLD OUT
Amit Aggarwal | Dress

Amit Aggarwal | Dress

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 38,000.00

SOLD OUT
Anita Dongre | Dress

Anita Dongre | Dress

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 14,000.00

Tarun Tahliani | Dress

Tarun Tahliani | Dress

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 66,000.00


GAURAV GUPTA

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 65,000.00 regular price
Rs. 120,000.00

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 47,500.00 regular price
Rs. 175,000.00

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 72,500.00 regular price
Rs. 150,000.00

Gaurav Gupta | Sari

Gaurav Gupta | Sari

ON SALE Rs. 22,500.00 regular price
Rs. 74,000.00

SOLD OUT

GOWNS

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 65,000.00 regular price
Rs. 120,000.00

Shahab Durazi | Gown

Shahab Durazi | Gown

ON SALE Rs. 28,500.00 regular price
Rs. 62,000.00

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 72,500.00 regular price
Rs. 150,000.00

Gaurav Gupta | Gown

Gaurav Gupta | Gown

ON SALE Rs. 47,500.00 regular price
Rs. 175,000.00


KURTAS

Rohit Bal | Kurta Set

Rohit Bal | Kurta Set

ON SALE Rs. 17,500.00 regular price
Rs. 40,000.00

SOLD OUT
Ritu Kumar | Kurta Set

Ritu Kumar | Kurta Set

ON SALE Rs. 18,250.00 regular price
Rs. 39,500.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,000.00 regular price
Rs. 59,000.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 58,500.00


large

Tarun Tahiliani | Kurta Set

Tarun Tahiliani | Kurta Set

ON SALE Rs. 24,500.00 regular price
Rs. 54,900.00

SOLD OUT
Manish Malhotra | Anarkali Set

Manish Malhotra | Anarkali Set

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 110,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,000.00 regular price
Rs. 59,000.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 58,500.00


LEHENGAS

Ritu Kumar | Lehenga Set

Ritu Kumar | Lehenga Set

ON SALE Rs. 84,000.00 regular price
Rs. 210,000.00

Manish Malhotra | Lehenga Set

Manish Malhotra | Lehenga Set

ON SALE Rs. 42,500.00 regular price
Rs. 200,000.00

Shyamal & Bhumika | Lehenga Set

Shyamal & Bhumika | Lehenga Set

ON SALE Rs. 89,900.00 regular price
Rs. 365,000.00

Tarun Tahiliani | Lehenga Set

Tarun Tahiliani | Lehenga Set

ON SALE Rs. 89,900.00 regular price
Rs. 250,000.00


MANISH ARORA

Manish Arora | Anarkali Set

Manish Arora | Anarkali Set

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 25,000.00

Manish Arora | Kurta and Dupatta

Manish Arora | Kurta and Dupatta

ON SALE Rs. 15,000.00 regular price
Rs. 45,000.00


MANISH ARORA

Manish Arora | Anarkali Set

Manish Arora | Anarkali Set

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 25,000.00

Manish Arora | Kurta and Dupatta

Manish Arora | Kurta and Dupatta

ON SALE Rs. 15,000.00 regular price
Rs. 45,000.00


MANISH MALHOTRA

Manish Malhotra | Kurta Set

Manish Malhotra | Kurta Set

ON SALE Rs. 28,500.00 regular price
Rs. 100,000.00

Manish Malhotra | Lehenga Set

Manish Malhotra | Lehenga Set

ON SALE Rs. 42,500.00 regular price
Rs. 200,000.00

Manish Malhotra | Dress

Manish Malhotra | Dress

ON SALE Rs. 23,500.00 regular price
Rs. 80,000.00

Manish Malhotra | Anarkali Set

Manish Malhotra | Anarkali Set

ON SALE Rs. 24,500.00 regular price
Rs. 49,500.00


medium

Rohit Bal | Kurta Set

Rohit Bal | Kurta Set

ON SALE Rs. 17,500.00 regular price
Rs. 40,000.00

SOLD OUT
Ritu Kumar | Dress

Ritu Kumar | Dress

ON SALE Rs. 5,000.00 regular price
Rs. 9,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Lehenga Set

Sabyasachi | Lehenga Set

ON SALE Rs. 60,000.00 regular price
Rs. 181,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Lehenga- Sari

Sabyasachi | Lehenga- Sari

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 59,500.00

SOLD OUT

MOST LOVED KURTA SETS

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

ON SALE Rs. 28,000.00 regular price
Rs. 95,000.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,000.00 regular price
Rs. 59,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 21,500.00 regular price
Rs. 53,500.00

SOLD OUT
Tarun Tahiliani | Anarkali Set

Tarun Tahiliani | Anarkali Set

ON SALE Rs. 20,000.00 regular price
Rs. 72,000.00

SOLD OUT

PALAZZOS

Sabyasachi | Palazzo

Sabyasachi | Palazzo

ON SALE Rs. 15,000.00 regular price
Rs. 24,000.00

Sabyasachi | Kurta Palazzo Set

Sabyasachi | Kurta Palazzo Set

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 115,000.00

SOLD OUT

PANKAJ & NIDHI

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 5,500.00 regular price
Rs. 12,500.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 21,000.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 9,500.00 regular price
Rs. 17,800.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 19,500.00


PANKAJ & NIDHI | PRET

Pankaj & Nidhi | Dress

Pankaj & Nidhi | Dress

ON SALE Rs. 9,500.00 regular price
Rs. 17,500.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 21,000.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 19,500.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 5,500.00 regular price
Rs. 12,500.00


payalkhandwala

payalkhandwala | Kurta

payalkhandwala | Kurta

ON SALE Rs. 5,900.00 regular price
Rs. 15,800.00

payalkhandwala | Sari

payalkhandwala | Sari

ON SALE Rs. 14,000.00 regular price
Rs. 24,500.00

payalkhandwala | Brocade Skirt

payalkhandwala | Brocade Skirt

ON SALE Rs. 18,500.00 regular price
Rs. 49,500.00

SOLD OUT

Products

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

Abu Jani Sandeep Khosla | Anarkali Set

ON SALE Rs. 28,000.00 regular price
Rs. 95,000.00

Amit Aggarwal | Dress

Amit Aggarwal | Dress

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 38,000.00

SOLD OUT
Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

Anamika Khanna | Anarkali Kurta

Anamika Khanna | Anarkali Kurta

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 80,000.00


RAW MANGO

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 16,000.00 regular price
Rs. 26,000.00

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 11,000.00 regular price
Rs. 15,000.00

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 16,000.00 regular price
Rs. 26,000.00

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 15,000.00

SOLD OUT

reduced

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 19,800.00 regular price
Rs. 90,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 17,500.00 regular price
Rs. 70,000.00

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

ON SALE Rs. 34,500.00 regular price
Rs. 110,000.00

SOLD OUT
Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 19,500.00 regular price
Rs. 48,500.00


rewear direct

Anavila | Sari

Anavila | Sari

ON SALE Rs. 18,000.00 regular price
Rs. 28,000.00

Anavila | Sari

Anavila | Sari

ON SALE Rs. 12,000.00 regular price
Rs. 19,000.00

Anavila | Sari Set

Anavila | Sari Set

ON SALE Rs. 14,000.00 regular price
Rs. 21,000.00

Anavila | Sari Set

Anavila | Sari Set

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 16,000.00


RIMPLE & HARPREET NARULA

Rimple & Harpreet Narula | Anarkali Set

Rimple & Harpreet Narula | Anarkali Set

ON SALE Rs. 35,000.00 regular price
Rs. 90,000.00

Rimple & Harpreet Narula | Anarkali Set

Rimple & Harpreet Narula | Anarkali Set

ON SALE Rs. 31,500.00 regular price
Rs. 90,000.00


RITU KUMAR

Ritu Kumar | Lehenga Set

Ritu Kumar | Lehenga Set

ON SALE Rs. 84,000.00 regular price
Rs. 210,000.00

Ritu Kumar | Kurta Set

Ritu Kumar | Kurta Set

ON SALE Rs. 18,250.00 regular price
Rs. 39,500.00

Ritu Kumar | Kurta Set

Ritu Kumar | Kurta Set

ON SALE Rs. 19,500.00 regular price
Rs. 35,000.00

Ritu Kumar | Dress

Ritu Kumar | Dress

ON SALE Rs. 5,000.00 regular price
Rs. 9,000.00

SOLD OUT

ROHIT BAL

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 21,500.00 regular price
Rs. 85,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 21,500.00 regular price
Rs. 53,500.00

SOLD OUT
Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 17,500.00 regular price
Rs. 70,000.00

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 39,500.00 regular price
Rs. 110,000.00


Rohit Gandhi Rahul Khanna

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Tunic

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Tunic

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 12,000.00

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Kurta Set

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Kurta Set

ON SALE Rs. 8,500.00 regular price
Rs. 15,000.00


SABYASACHI

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,000.00 regular price
Rs. 59,000.00

Sabyasachi | Sari

Sabyasachi | Sari

ON SALE Rs. 45,000.00 regular price
Rs. 95,000.00

SOLD OUT
Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 58,500.00

Sabyasachi | Dress

Sabyasachi | Dress

ON SALE Rs. 19,500.00 regular price
Rs. 56,000.00


SALE

Tarun Tahiliani | Anarkali Kurta

Tarun Tahiliani | Anarkali Kurta

ON SALE Rs. 8,500.00 regular price
Rs. 21,000.00

Ritu Kumar | Sari

Ritu Kumar | Sari

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

Anamika Khanna | Sari

Anamika Khanna | Sari

ON SALE Rs. 12,500.00 regular price
Rs. 25,000.00

SOLD OUT
Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

Anamika Khanna | Anarkali and Dupatta

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 25,000.00


SHAHAB DURAZI

Shahab Durazi | Gown

Shahab Durazi | Gown

ON SALE Rs. 28,500.00 regular price
Rs. 62,000.00

Shahab Durazi | Pantsuit

Shahab Durazi | Pantsuit

ON SALE Rs. 25,500.00 regular price
Rs. 58,000.00


SHANTANU AND NIKHIL

Shantanu and Nikhil | Gown

Shantanu and Nikhil | Gown

ON SALE Rs. 35,000.00 regular price
Rs. 120,000.00

SOLD OUT
Shantanu and Nikhil | Gown

Shantanu and Nikhil | Gown

ON SALE Rs. 58,000.00 regular price
Rs. 152,000.00

SOLD OUT

SHYAMAL & BHUMIKA

Shyamal & Bhumika | Lehenga Set

Shyamal & Bhumika | Lehenga Set

ON SALE Rs. 89,900.00 regular price
Rs. 365,000.00


SKIRTS

Tarun Tahiliani | Skirt

Tarun Tahiliani | Skirt

ON SALE Rs. 7,900.00 regular price
Rs. 18,000.00

SOLD OUT
Tarun Tahiliani | Skirt Set

Tarun Tahiliani | Skirt Set

ON SALE Rs. 14,500.00 regular price
Rs. 37,000.00

SOLD OUT
Pankaj & Nidhi | Kurta Skirt

Pankaj & Nidhi | Kurta Skirt

ON SALE Rs. 41,200.00 regular price
Rs. 134,000.00

SOLD OUT
payalkhandwala | Brocade Skirt

payalkhandwala | Brocade Skirt

ON SALE Rs. 18,500.00 regular price
Rs. 49,500.00

SOLD OUT

small

Anamika Khanna | Angarakha

Anamika Khanna | Angarakha

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 55,000.00

SOLD OUT
Amit Aggarwal | Dress

Amit Aggarwal | Dress

ON SALE Rs. 13,500.00 regular price
Rs. 38,000.00

SOLD OUT
Varun Bahl | Angrakha Set

Varun Bahl | Angrakha Set

ON SALE Rs. 34,000.00 regular price
Rs. 85,000.00

Sabyasachi | Kurta Set

Sabyasachi | Kurta Set

ON SALE Rs. 29,500.00 regular price
Rs. 86,500.00


Steal Deals - Under Rs 15000

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 21,000.00

Pankaj & Nidhi | Top

Pankaj & Nidhi | Top

ON SALE Rs. 5,500.00 regular price
Rs. 12,500.00

Tarun Tahiliani | Top

Tarun Tahiliani | Top

ON SALE Rs. 10,500.00 regular price
Rs. 19,500.00

Tarun Tahiliani | Top

Tarun Tahiliani | Top

ON SALE Rs. 11,200.00 regular price
Rs. 21,500.00


Summer Essentials

Rohit Bal | Anarkali Set

Rohit Bal | Anarkali Set

ON SALE Rs. 21,500.00 regular price
Rs. 53,500.00

SOLD OUT
Tarun Tahiliani | Kurta Set

Tarun Tahiliani | Kurta Set

ON SALE Rs. 24,500.00 regular price
Rs. 54,900.00

Ritu Kumar | Tunic

Ritu Kumar | Tunic

ON SALE Rs. 3,900.00 regular price
Rs. 8,700.00

Ritu Kumar | Dress

Ritu Kumar | Dress

ON SALE Rs. 2,950.00 regular price
Rs. 7,500.00

SOLD OUT

Suneet Varma

Suneet Varma | Overlapped Kurta Set

Suneet Varma | Overlapped Kurta Set

ON SALE Rs. 24,500.00 regular price
Rs. 78,000.00


TARUN TAHILIANI

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

ON SALE Rs. 34,500.00 regular price
Rs. 110,000.00

SOLD OUT
Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

ON SALE Rs. 25,500.00 regular price
Rs. 85,000.00

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

Tarun Tahiliani | Sari and Blouse

ON SALE Rs. 27,500.00 regular price
Rs. 72,500.00

SOLD OUT
Tarun Tahiliani | Shawl Jacket

Tarun Tahiliani | Shawl Jacket

ON SALE Rs. 11,500.00 regular price
Rs. 24,800.00


THE FREEDOM SALE

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 11,000.00 regular price
Rs. 15,000.00

Anavila | Sari Set

Anavila | Sari Set

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 16,000.00

Ekaya | Sari

Ekaya | Sari

ON SALE Rs. 15,000.00 regular price
Rs. 25,000.00

Raw Mango | Sari

Raw Mango | Sari

ON SALE Rs. 16,000.00 regular price
Rs. 26,000.00


TUNICS

Ritu Kumar | Tunic

Ritu Kumar | Tunic

ON SALE Rs. 3,900.00 regular price
Rs. 8,700.00

Tarun Tahiliani | Tunic

Tarun Tahiliani | Tunic

ON SALE Rs. 7,500.00 regular price
Rs. 10,000.00

Ritu Kumar | Tunic

Ritu Kumar | Tunic

ON SALE Rs. 3,500.00 regular price
Rs. 5,500.00

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Tunic

Rohit Gandhi Rahul Khanna | Tunic

ON SALE Rs. 10,000.00 regular price
Rs. 12,000.00